INTEGRITETSPOLICY

Expedit A/S, med organisationsnummer DK37752517 och säte på Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten, Danmark prioriterar datasäkerhet och sekretess. Denna integritetspolicy anger tydliga riktlinjer för Expedits behandling av dina personuppgifter.

I det följande redogörs för hur vi använder de personuppgifter som du lämnar efter dig eller uppger när du besöker vår hemsida och använder de olika tjänsterna på hemsidan www.expedit.se

Expedit A/S är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas via Hemsidan.

1. Insamling av personuppgifter

När du använder Hemsidan och de tjänster som är tillgängliga på den kan personuppgifter om dig samlas in. Det framgår alltid i samband med att du lämnar uppgifter om dessa är frivilliga eller nödvändiga för att den begärda handlingen ska kunna utföras.

De typer av personuppgifter som samlas in kan t.ex. omfatta:

- Kontaktuppgifter, bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifierande uppgifter

Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av nedanstående fall:

- När du anmäler dig till Expedits nyhetsbrev
- När du prenumererar på magasinet Wanzl Worldwide
- När du söker jobb via de e-postadresser som anges på Hemsidan
- När du använder vårt kontaktformulär
- När du beställer material
- När du kommunicerar med oss
- När du använder Expedits övriga funktioner och tjänster

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syften:

- Utskick av nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial samt övriga marknadsföringsinitiativ
- Utskick av magasinet Wanzl Worldwide
- Allmän marknadsföring
- Utvärdering och utveckling av produkter och tjänster
- Behandling av din jobbansökan
- Besvarande av förfrågningar från dig
- Statistik och analys

Vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är i första hand att svara på begäranden från dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för ändamål som rör vårt berättigade intresse att genomföra marknadsföring, utveckla befintliga och nya tjänster och produkter samt analysera och ta fram statistik över våra kundsegment och produkter.
Vi vill göra dig uppmärksam på att dina personuppgifter används för utskick av marknadsföringsmaterial endast om du dessförinnan uttryckligen har samtyckt till detta, såvida inte lagen medger att vi kan kontakta dig utan att först ha erhållit ditt samtycke.
Expedit för statistik över vilka delar av webbplatsen som våra användare besöker och vilka produkter de föredrar. De data som samlas in ger oss bättre kunskap om hur Hemsidan används. Den informationen används för att förbättra Hemsidan. Vi använder också data om alla våra användares navigering på Hemsidan för att förstå hur de som grupp använder den, och mot bakgrund av det försöker vi att göra Hemsidan bättre. Vi kan inte se varifrån du kommer eller vart du surfar vidare när du lämnar vår webbplats. Vi samlar också in information om vilka produkter som våra användare som grupp föredrar. Den informationen används också för att förbättra Hemsidan.

2.1 Användning av personuppgifter vid rekrytering

Läs mer här om hur vi använder personuppgifter i samband med rekrytering: www.expedit.se/personal-data-policy-recruitment

3. Överföring av uppgifter

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftningen kan det vara nödvändigt att överföra uppgifter till rättsliga myndigheter.
Om verksamheten skulle omstruktureras eller helt eller delvis säljas får uppgifter överföras i enlighet med den lagstiftning för behandling av personuppgifter som gäller vid det aktuella tillfället.

4. Radering av personuppgifter

Dina personuppgifter raderas när vi inte längre behöver dem för ett eller flera av de ändamål som anges ovan. Vi kan dock behandla och spara uppgifterna längre om de anonymiseras eller om vi är skyldiga att göra det enligt lagstiftningen.

5. Kakor (cookies)

Vi använder kakor på vår Hemsida. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår policy för kakor här: www.expedit.se/cookies

6. Förvaring och säkerhet

Vi tillämpar säkerhetsåtgärder för att se till att våra interna rutiner uppfyller högst ställda säkerhetskrav. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifters kvalitet och integritet på bästa möjliga sätt.

7. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller för deras rutiner för insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicyer och liknande dokument.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som rör dig som Expedit behandlar. Du har även rätt att begära att få dem rättade, raderade eller blockerade samt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också när som helst utan kostnad invända mot insamlingen och fortsatt behandling av personuppgifter som rör dig.

Dessutom har du i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter vi har registrerat som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att be oss överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du lämnat, till exempel i samband med prenumeration på nyhetsbrev eller på magasinet Wanzl Worldwide. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på marketing@expedit.dk eller på telefon +45 87 612 200. Du kan även använda den länk för avanmälan som du hittar i meddelanden från oss

10. Kontakt

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de personuppgifter som vi har registrerat om dig, önskar få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig eller har frågor om ovanstående policy är du välkommen att kontakta oss på marketing@expedit.dk eller på telefon +45 87 612 200.

11. Klagomål

Om du vill lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via e-post eller telefon enligt punkt 10. Du kan också kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

***

 

21. december 2017, version 1.0