Arbeta på expedit

En bra arbetsplats, härliga kollegor och utmanande arbetsdagar till nytta för våra kunder.

Expedit – i korthet

Butiksinredningspartner för detaljhandeln
 
Produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Lettland (totalt 41 000 kvm)
 
Försäljningskontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland
 
Samarbetspartners med Wanzl – Europas största leverantör av butiksutrustning
 

Koncernomsättning 2015 på 426 miljoner DKK.