entrésystem

Kundvägledning används överallt där det finns behov att dela upp eller spärra av ett specifikt område samt för allmän kundflödeshantering i syfte att skapa effektiva trafikmönster, ökad omsättning och minskat svinn.