Produktion & Sourcing

Expedit har en storskalig produktionsapparat som följer med i utvecklingen och alltid är tekniskt uppdaterad. Det ger oss skalfördelar vid tillverkning av inredningslösningar. Expedit har en lång och stark tradition inom utveckling av maskiner och produktionsprocesser så att vi alltid kan producera bättre, billigare och snabbare. För våra kunder innebär detta klara fördelar i form av dokumenterat hög leveranssäkerhet och goda finanser.En stor del av vår produktion, inklusive CAD/CAM-tillverkning och ytbehandling, sker i våra egna fabriker i Fredriksdal, Sverige och Hadsten och Ulstrup, Danmark. Förutom vår egen storskaliga produktion kan vi även utnyttja våra agenturer och samarbetsavtal med underleverantörer.