logistik

Distribution, plockning, lagring, transport

Vår utmaning är att möta dina behov

Vi erbjuder en mängd olika produkter för att underlätta processerna i logistikkedjan - transport, varuplockning,  lager och leverans.
Flexibel och anpassningsbar transport- och lagerutrustning som skyddar och säkrar varor undertransport samt minskar ledtider genom snabbare lastning och lossing.

"Spara tid, utrymme och pengar med Wanzl logistiskutrustning"Sparar tid
Med utrustning anpassad för uppgiften sparar du värdefull tid på plockning av varor i lager, intern transport och leverans. Wanzl logistikprodukter är utvecklade med fokus på funktion vilket gör arbetet mer effektivt och ändamålsenligt

Spara utrymme
Förvaring av utrustning som inte är i bruk, upptar värdefull plats. Wanzl logistik- och transportprodukter kan fällas ihop, staplas och köras in i varandra för att minska platsbehovet.

Spara pengar
Kvalitet lönar sig - även i längden. Med Wanzls höga kvalitet får du produkter med lång livslängd och därmed en god avkastning på din investering.

För mer information om Wanzl logistikprodukter

Logistik - Lagring och transport


Logistik - Plockning och distribution


Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information och en prisoffert utan förbindelse.