Referenser


Att välja butiksinredningspartner är en fråga om tillit. Tillit för att uppgiften kan lyftas och lösas på bästa sätt. Tillit för att önskemål och behov blir hörda, och att de kan tas med ut i livet. 

När vi tittar på vår lista över referenser ser vi en lång rad kunder, som har visat oss den tilliten att de har valt oss som samarbetspartner. Och det tillkommer ständigt nya. Det är vi stolta över. De är vårt bevismaterial. 

Vi har många referenser, och det bästa stället att se dem är i våra cases:

 
Cases Fashion & Lifestyle

 

Cases Food Retail

 

Cases Specialist trade