Installation och service

Service och installation hör till kärnområdena i vårt produktprogram. För nästan alla våra produkter är antingen installation eller service en naturlig del av införandet och driften, och vi har för närvarande en stor, landsomfattande och professionell serviceavdelning som utför all typ av installation, service och underhåll.

Vi förstår vikten av snabb och problemfri installation för att minimera stängningsperioden och av kompetent kundservice med kort responstid för att minimera stilleståndstiden – allt i syfte att spara värdefull tid och förlorade intäkter för butiken. 

Installation i tid – varje gång

För Expedit handlar installationen i butiken om att finslipa slutresultatet, oavsett storleken på jobbet. Beroende på uppdragets typ och omfattning utför, kommunicerar eller organiserar vi den slutliga installationen av butiksinredningen åt våra kunder. Vi levererar och installerar butiksutrustning över hela Europa, där våra erfarna team av skickliga proffs, anslutna till Expedits bolag i Danmark, Norge, Sverige och Finland,  garanterar snabb och effektiv installation av butikens inredning.

Omfattande kvalitetskontroll, optimal lagerstyrning och intern logistik från produktion till installation garanterar att vi alltid levererar inredning av högsta kvalitet inom utsatt tid och på rätt plats – ned till minsta komponent.

 
   Expedit installation